Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Σφακιανάκη και του Γραφείου Διασύνδεσης του ΟΠΑ

Ο Όμιλος Σφακιανάκη και το Γραφείο Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προχώρησαν στην υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας υποστηρίζοντας έμπρακτα την ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρηματικότητας. Το πλάνο δράσης θα περιλαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλιών, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και την απορρόφηση φοιτητών σε θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης.

Πιο αναλυτικά, το κοινό πλάνο δράσης περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών:

  • Συνεργασία μεταξύ διευθύνσεων της εταιρείας και ειδικοτήτων του πανεπιστημίου στη βάση πραγματικών σχεδίων δράσης (field study projects) μέσω των οποίων οι φοιτητές θα καλούνται να επιλύσουν υπαρκτές επιχειρηματικές προκλήσεις.
  • Εισηγήσεις στελεχών σε σεμινάρια προετοιμασίας φοιτητών και αποφοίτων, ενόψει της απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας.
  • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού τις οποίες θα διοργανώσει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ.
  • Απορρόφηση φοιτητών και αποφοίτων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας στον Όμιλο Σφακιανάκη.
  • Αμοιβαίες επισκέψεις μελών του διδακτικού προσωπικού, φοιτητών/ αποφοίτων (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων) και Διευθυντικών στελεχών της εταιρείας με σκοπό να επιτευχθεί ουσιαστική προσέγγιση των εμπλεκόμενων μερών μέσω της ανάπτυξης κοινής στάσης και συν-αντίληψης.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του ΟΠΑ, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε:

«Με τη νέα αυτή σημαντική συνεργασία επεκτείνουμε το δίκτυο των επιχειρήσεων με τις οποίες αναπτύσσουμε σχέσεις και συνδεόμαστε άμεσα με την αγορά εργασίας. Το αποτέλεσμα τέτοιων συνεργασιών είναι προς όφελος των φοιτητριών/φοιτητών και αποφοίτων μας, ώστε να έχουν τις επιλογές που επιθυμούν για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να αποκτούν άμεσα την εμπειρία που χρειάζονται μέσω της πρακτικής άσκησης και να αυξάνουμε διαρκώς το ποσοστό απορροφητικότητάς τους από την αγορά. Από την άλλη πλευρά, προσθέτουμε αξία στις επιχειρήσεις και το οικοσύστημα της οικονομίας παρέχοντας ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς».

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Σφακιανάκη, κ. Σταύρος Π.Τάκη, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας σημείωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την έναρξη της συνεργασίας μας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα Πανεπιστήμιο που με γνώμονα την εξέλιξη και την ενδυνάμωση των νέων έχει καταφέρει να εδραιωθεί στη συνείδησή μας ως ένα εκ των κορυφαίων Ελληνικών Πανεπιστημίων. Η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επιχειρηματική πρακτική που θα αποτελέσει τη βάση για την ομαλή μετάβαση των αποφοίτων στον κόσμο των επιχειρήσεων, αποτελεί προτεραιότητά μας στον Όμιλο Σφακιανάκη. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει τη γέφυρα για την επιτυχή αυτή μετάβαση».